​برگزاری همایش مطالعات اسلامی درون دانشگاه بیرمنگام
۱۴ام بهمن ۱۳۹۶ زوارین

​برگزاری همایش مطالعات اسلامی درون دانشگاه بیرمنگام
دومین همایش گروه مطالعات اسلام و خاورمیانه دانشگاه بیرمنگام انگلیس، ۱۹ اردیبهشت سال ۹۷ درون این دانشگاه برگزار می شود.

به گفته خبرگزاری مهر ، به دنبال برگزاری موفق اولین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی درون حوزه های مطالعات اسلامی و خاورمیانه درون اردیبهشت ماه گذشته، این همایش بار دیگر سال آینده برگزار خواهد شد.
انجمن مطالعات اسلام و خاورمیانه اولین بار درون سال ۲۰۱۵ از سوی جمعی از پژوهشگران دانشگاه بیرمنگام و دانشگاه بیرمنگام سیتی راه اندازی شد و به تدریج توسعه یافت.
این انجمن با هدف پیشرفت و ایجاد فضایی برای انجام تحقیقات درون زمینه اسلام و جهان اسلام فعالیت می کند و سال آینده برای دومین بار همایش مطالعات اسلامی و خاورمیانه را برگزار خواهد کرد.
موضوعاتی مانند فلسفه، الهیات و مطالعات قرآنی، تاریخ مدرن و قرون وسطی، حقوق، سیاست و سیاست اجتماعی، هنر و معماری، ادبیات و ترجمه، فرهنگ و جامعه شناسی، تاریخ تفکر، تصوف و نیز اقتصاد و امور مالی درون اسلام، درون این همایش مورد بررسی قرار می گیرد.

خبري پیشنهادی:

​برگزاری همایش مطالعات اسلامی درون دانشگاه بیرمنگام

مطالب پیشنهادی