کرسی ترویجی «رابطه ابعاد دینداری و سلامت روان»برگزار می شود
۲۵ام دی ۱۳۹۶ زوارین

کرسی ترویجی «رابطه ابعاد دینداری و سلامت روان»برگزار می شود

به همت انجمن روان شناسی اجتماعی ایران اولین کرسی ترویجی «رابطه ابعاد دینداری و سلامت روان» ۲ بهمن ماه برگزار می شود.

به گفته خبرگزاری مهر ، به همت انجمن روان شناسی اجتماعی ایران اولین کرسی ترویجی «رابطه ابعاد دینداری و سلامت روان» برگزار می شود.
این کرسی با ارائه سوسن علیزاده و با نقد زهره سادات نبوی برپا می شود.
 کرسی ترویجی «رابطه ابعاد دینداری و سلامت روان» با دبیری لیلا غیرتی همراه هست.
اولین کرسی ترویجی «رابطه ابعاد دینداری و سلامت روان» دوشنبه ۲ بهمن از ساعت ۱۰تا ۱۱:۳۰ درون محل سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، سالن وب سايت، برگزار می شود.

خبري پیشنهادی:

کرسی ترویجی «رابطه ابعاد دینداری و سلامت روان»برگزار می شود

مطالب پیشنهادی