کتاب «معرفت دینی؛ عقلانیت و منابع» منتشر شد
۹ام اسفند ۱۳۹۶ زوارین

کتاب «معرفت دینی؛ عقلانیت و منابع» منتشر شد

به گفته خبرگزاری مهر ، کتاب «معرفت دینی؛ عقلانیت و منابع» به قلم حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین زاده و به همت انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.
کتاب پیش روی پژوهشی هست درون زمینه معرفت شناسی دینی که دومین دفتر از سلسله مباحث معرفت شناسی دینی می باشد. درون این نوشتار به مسئله عقلانیت یا امکان و منابع یا راه های معرفت دینی پرداخته می شود و از منظری معرفت شناختی آنها را بررسی و اعتبارشان را درون دستیابی به حقیقت یا معرفت صادق و مطابق با واقع ارزیابی می شود.
درون بخش نخست، از فصل اول تا پایان فصل ششم، به کاوش درباره امکان دستیابی به معرفت عقلی درون قلمرو دین پرداخته می شود و مهم ترین اموری را که ممکن هست مانع دستیابی به چنین معرفتی شود، بررسی و ارزیابی می گردد.
درون بخش دوم، به پژوهش درباره منابع معرفت دینی پرداخته می شود؛ درون هفتمین فصل نگاهی گذرا به منابع یا راه های معرفت دینی و معرفت غیر دینی انداخته شده، از باب مقدمه درباره تمایز و وحدت آنها بحث شده هست و درون ادامه به منابع اختصاصی معرفت دینی، به ویژه وحی و الهام پرداخته می شود. آنگاه درون فصلی جداگانه، گستره یا محدوده اعتبار عقل را درون دین و معرفت های دینی بررسی می شود.
کتاب «معرفت دینی؛ عقلانیت و منابع» درون ۳۵۲صفحه و به قیمت ۲۵هزار تومان روانه بازار فروش شد.

خبري پیشنهادی:

کتاب «معرفت دینی؛ عقلانیت و منابع» منتشر شد

مطالب پیشنهادی