کارگاه آموزشی آشنایی با جایزه تحصیلی بنیاد نخبگان برگزار شد
۲۷ام بهمن ۱۳۹۶ زوارین

کارگاه آموزشی آشنایی با جایزه تحصیلی بنیاد نخبگان از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد .
به گفته روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب کارگاه آموزشی آشنایی با جایزه تحصیلی بنیاد نخبگان از سوی معاونت پژوهشی این دانشگاه برگزار شد .
این کارگاه روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه ۹۶ درون سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب برقرار بود .
درون این جلسه مهندس مسعودی کارشناس بنیاد نخبگان استان قم درون جمع تعدادی از دانشجویان دانشگاه ادیان و مذاهب درباره ماهیت و نحوه بهره برداری از جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان توضیحاتی ارائه داد.


مطالب پیشنهادی