چگونه عادت زشت «فحش» را از خود دور کنیم؟
۱۰ام دی ۱۳۹۶ زوارین

چگونه عادت زشت «فحش» را از خود دور کنیم؟

فحش، اغلب از شعله ور شدن خشم سرچشمه مى گیرد. فرد خشمگین به دلیل ناتوانى درون مهار کردن خشم خود، به رفتار زشتى چون فحش دچار مى شود و با تکرار و استمرار اين ، این رفتار به شکل عادت درون مى آید.

از جمله عادات رایج درون میان برخی از افراد جامعه، بر زبان آوردن الفاظ نادرست و رکیک هست که از اين تعبیر به «فحش» می شود. درون این نوشتار که برگرفته از یکی از کتاب های آیت الله مجتبی تهرانی هست، به صورت مختصر به مباحثی همچون «تعریف فحش»، «اقسام فحش»، «نکوهش فحش از دید شرع و عقل»، «ریشه هاى درونى فحش»، «پیامدهاى زشت فحش» و «راه هاى درمان فحش» اشاره خواهد شد.
ناسزا گفتن و دشنام دادن از رفتارهاى بسیار زشت و زننده اى هست که آدمیان کم و بیش به اين مبتلایند. این بیمارى، مایه نابودى پیوندهاى عاطفى انسان شده، دشمنى و کینه را پدید مى آورد.
این فصل به بیان و توضیح ابعاد گوناگون ناسزا و دشنام پرداخته تا راه هاى درمان مناسب را براى ریشه کن کردن اين ارائه کند. موضوع هاى مورد بحث درون این فصل عبارتند از:
۱ -تعریف فحش
۲ – اقسام فحش
۳ – نکوهش فحش از دید شرع و عقل
۴ – ریشه هاى درونى فحش
۵ – پیامدهاى زشت فحش
۶ – راه هاى درمان فحش
* تعریف فحش
فحش ، بذاء، سلاطه ، تفحش و سب ، کلماتى گوناگون با معانى بسیار نزدیک به هم ، بلکه مترادف و هم معنایند. فحش درون لغت به معناى افزایش بدى از حد مجاز هست؛ یعنى وقتى بدى از حد خود فراتر رود، شخص به ناسزاگویى روى مى آورد. ((تفحش)) به معناى بیهوده گفتن یا هرزه گویى، ((سب)) به معناى گفتار زشت یا دشنام ، ((بذاء)) به معناى بد زبانى و ((سلاطه)) نیز به معناى زبان درازى هست .
دانشمندان اخلاق ، به کار بردن سخنان زشت براى اشخاص را فحش و …

خبري پیشنهادی:

چگونه عادت زشت «فحش» را از خود دور کنیم؟

مطالب پیشنهادی