چگونه درون کسب و کار دنیا تعادل برقرار کنیم؟
۲۳ام دی ۱۳۹۶ زوارین

چگونه درون کسب و کار دنیا تعادل برقرار کنیم؟

درون روایت آمده هست که تا آنجا که مى توانید از فکرهاى دنیوى فراغت پیدا کنید و خیال نکنید که اگر سراغ آخرت بروید از دنیا باز مى مانید، چراکه: اوّلا، خداوند به «وُدّ و رحمت» قلوب بندگان را منقاد و مطیع چنین شخصى مى کند، یعنى سیل عواطف مردم به سوى شخصى که به سمت خدا رفت سرازیر مى شود، و اين شخص با اقبال مردم روبه رو مى شود.

* تعادل درون کسب دنیا
قال (علیه السلام): «تَفرَّغوا مِنْ هُمومِ الدُّنیا ما اسْتَطَعْتُم فاِنَّهُ مَنْ أَقْبَلَ عَلَى اللهِ تعالى بِقَلْبِه جَعَلَ اللهُ قُلوبَ الْعِبادِ مُنْقادَةً اِلَیْهِ بِالْوُدِّ وَ الرَّحْمَةِ، وَ کانَ الله اِلَیْهِ بِکُلِّ خَیْر أَسْرَعُ».
از احادیث هست که: «هرچه مى توانید از سرگرمی هاى دنیا خود را رها کنید، بنابراين به درستى که هرکس با قلبش متوجّه خدا شود، خداوند محبّت و رحمت مردم را متوجّه او مى کند و خداوند سریع تر از هر چیزى به او خیر مى رساند».
مخاطب این حدیث کسانى هستند که وقتى به آنها گفته مى شود که چرا درون انجام وظایف الهى کوتاهى مى کنید و عبادت را خوب انجام نمى دهید، و چرا به کار آخرت نمى پردازید و فقط غرق درون دنیا هستید؟ درون پاسخ مى گویند: چه کار کنیم، گرفتاریم، از کسب و کار مى مانیم.
هموم دنیا درون این حدیث به معناى غم و غصّه نیست، بلکه به معناى اين چیزى هست که انسان را مشغول مى کند; بنابراین معناى روایت این هست که تا آنجا که مى توانید از فکرهاى دنیوى فراغت پیدا کنید و خیال نکنید که اگر سراغ آخرت بروید از دنیا باز مى مانید، چراکه: اوّلا، خداوند به «وُدّ و رحمت» قلوب بندگان را منقاد و مطیع چنین شخصى مى کند، یعنى سیل عواطف مردم به سوى شخصى که به سمت خدا رفت سرازیر مى شود، و اين …

خبري پیشنهادی:

چگونه درون کسب و کار دنیا تعادل برقرار کنیم؟

مطالب پیشنهادی