چهارده منزل با شوشتری «منزل پنجم»
۲۳ام بهمن ۱۳۹۶ زوارین

یکى از وسایل حسینیه ((حج حسین )) هست . این هم تفصیلى دارد. خود خانه خدا هست . مناسکى دارد، حجى دارد که حج خودش و حج یاورانش ‍ را حالا نمى توانم بگویم . یکى از وسایل ((لبیک براى سیدالشهداء)) هست . زیارت هیچکس ((لبیک )) ندارد، مگر زیارت سیدالشهداء که دارد.

بسم الله الرحمن الرحیم
تبارکت اللهم و تعالیت . لا احصى ثناء علیک .
جل عن مطارح الفکر کماله . و تقدس عن مواقع النظر جماله .
یا ملک یا متعال ، یا ذا العظمه و الجلال ، یا موجد العلل ، یا معبود کل الملل ، یا واهب حیاه العالمین ، یا ناظم السموات فوق الارضین ، یا غیاث المستغیثین یا مجیب دعوه المضطرین .
نحمدک حمد الشاکرین ، و نؤ من بک ایمان المخلصین .
و نصلى على محمد افضل الخلائق اءجمعین ، و على عترته الاطائب المطهرین و الساده المنتجبین ، القائمین على المحجه البیضاء، و القائمین على الشریعه الغراء، علیهم من الله اءفضل التحیه و الثناء، ما دامت الارض و السماء.
قال امام المخلصین و سید الوصیین علیه اءفضل صلاه
المصلین : ((عباد مخلوقون اقتدارا، مربوبون اقتسارا))(۵۹) – الى آخر الخطبه . و علیک بنهج البلاغه .
ملخص این کلمات آنست که مى فرماید: شما را آوردند درون این عالم بى اختیار شماها. ولي شماها هیچکدام درون این مطلب شک ندارید که شماها را درون این دنیا آوردند، بى اذن شما آوردند. نگفتند مى خواهیم شما را به عالم دنیا ببریم . و مکث تو درون این عالم هم ، دخلى به تو ندارد؛ بلکه جمیع آنچه راجع به بدن و خلقت تو هست ، رجوع به تو ندارد:
مربوبون اقتسارا.
هنوز بعد از سى چهل سال نفهمیده اى غذا را که مى خورى ، چه قسم جزء بدن تو مى شود؛ که سه هزار جزء بدن و چهار هزار قوه دارى .
مثلا نانى که مى خورى ، …

خبري پیشنهادی:


مطالب پیشنهادی