ویژگی های روش تبلیغی پیامبران درون قرآن کریم
۲۳ام بهمن ۱۳۹۶ زوارین

ویژگی های روش تبلیغی پیامبران درون قرآن کریم

مسئله تبلیغ به همان معنای صحیح و واقعی، رساندن و شناساندن یک پیام به مردم هست، آگاه ساختن مردم به یک پیام و معتقد کردن و متمایل نمودن و جلب کردن نظرهای مردم به یک پیام هست. رساندن یک پیام، اسلوب و روش صحیح می خواهد و تنها با روش صحیح هست که تبلیغ موفقیت آمیز خواهد بود. اگر تصوير این روش گزينش شود، نه تنها نتیجه مثبت نخواهد داشت، بلکه نتیجه معکوس خواهد داد.

مسئله تبلیغ به همان معنای صحیح و واقعی، رساندن و شناساندن یک پیام به مردم هست، آگاه ساختن مردم به یک پیام و معتقد کردن و متمایل نمودن و جلب کردن نظرهای مردم به یک پیام هست. رساندن یک پیام، اسلوب و روش صحیح می خواهد و تنها با روش صحیح هست که تبلیغ موفقیت آمیز خواهد بود. اگر تصوير این روش گزينش شود، نه تنها نتیجه مثبت نخواهد داشت، بلکه نتیجه معکوس خواهد داد. قرآن کریم روش تبلیغ را یا خودش مستقیما و یا از زبان پیغمبران بیان کرده هست. درون زیر به مهمترین ویژگی های روش تبلیغی پیامبران که درون قرآن ذکر شده اشاره می شود:
۱- وضوح و عدم تکلف درون روش تبلیغی پیامبران
۲- اخلاص و خیرخواهی درون روش تبلیغی پیامبران
۳- تواضع و صلابت درون روش تبلیغی پیامبران
۴- عدم وعده و وعید درون روش تبلیغی پیامبران
۵- صبر و عدم تبعیض درون روش تبلیغی پیامبران
شرایط مبلغ از نظر اسلام
اولین شرط برای یک نفر مبلغ، شناسایی خود مکتب هست، شناسایی ماهیت پیام هست یعنی کسی که می خواهد پیامی را به جامعه برساند باید خودش با ماهیت اين پیام آشنا باشد، باید فهمیده باشد که هدف این مکتب چیست، اصول و پایه های این مکتب چیست، راه این مکتب چیست و به کجا می رسد، اخلاق و اقتصاد و سیاست این مکتب چیست، معارف این مکتب چیست، توحید …

خبري پیشنهادی:

ویژگی های روش تبلیغی پیامبران درون قرآن کریم

مطالب پیشنهادی