وضوح و عدم تکلف درون روش تبلیغی پیامبران
۲۴ام بهمن ۱۳۹۶ زوارین

یکی از چیزهایی که قرآن کریم مجید راجع به سبک و روش تبلیغ روی اين تکیه کرده هست، کلمه “البلاغ المبین” هست، یعنی ابلاغ و تبلیغ واضح، روشن، آشکارا. مقصود از این واژه روشن و آشکارا چیست؟ مقصود مطلوب بودن، سادگی، بی پیرایگی پیام هست به طوری که طرف درون کمال سهولت و سادگی، اين را فهم و درک نماید.

یکی از چیزهایی که قرآن کریم مجید راجع به سبک و روش تبلیغ روی اين تکیه کرده هست، کلمه “البلاغ المبین” هست، یعنی ابلاغ و تبلیغ واضح، روشن، آشکارا. مقصود از این واژه روشن و آشکارا چیست؟ مقصود مطلوب بودن، سادگی، بی پیرایگی پیام هست به طوری که طرف درون کمال سهولت و سادگی، اين را فهم و درک نماید. مغلق و معقد و پیچیده و درون لفافه سخن گفتن و اصطلاحات خیلی زیاد به کار بردن و جملاتی از این قبیل که تو باید سال های زیاد درس بخوانی تا این حرف را بفهمی، درون تبلیغ پیامبران نبود. آنچنان ساده و واضح بیان می کردند که همان طوری که بزرگترین علما می فهمیدند و دسترس می کردند، اين بی سوادترین افراد هم لااقل درون حد خودش و به اندازه ظرفیت خودش دسترس می کرد (نمی خواهم بگویم تمامي درون یک سطح دسترس می کنند).
یک نفر مبلغ و پیام رسان که می خواهد از زبان پیغمبران سخن بگوید و مانند پیغمبران حرف بزند و می خواهد راه آنها را برود، باید بلاغش، بلاغ مبین باشد. این، یک جهت درون معنی مبین. ولي درون اینجا احتمالات دیگری هم هست (و جمع میان اینها یعنی اینکه تمامي اینها درست باشد هم ممکن هست). یکی از این احتمالات درون معنی کلمه مبین، بی پرده سخن گفتن هست. یعنی پیامبران نه فقط مغلق و پیچیده و معقد سخن نمی گفتند، بلکه با مردم بی رو دربایستی و بی پرده حرف می زدند، سخن خود را با گوشه و کنایه …

خبري پیشنهادی:


مطالب پیشنهادی