هم اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی درون تحول علوم انسانی برگزار می شود
۲۰ام بهمن ۱۳۹۶ زوارین

دریافت نيوز : جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۱

هم اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی درون تحول علوم انسانی برگزار می شود
چهارمین هم اندیشی «جایگاه مطالعات قرآنی درون تحول علوم انسانی» به میزبانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

به گفته خبرگزاری مهر ، چهارمین «هم اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی درون تحول علوم انسانی» با عنوان مبانی زبان شناختی- اصلاح شناختی (پژوهش های میان رشته ای) از سوی پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه و با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی برگزار می شود.
دبیر علمی این نشست دکتر احمد پاکتچی و دبیر اجرایی اين دکتر سید محمدهادی گرامی هست.
این نشست شنبه ۲۸ بهمن از ساعت ۹ تا ۱۸ درون سالن حکمت علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

خبري پیشنهادی:

    هم اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی درون تحول علوم انسانی برگزار می شود

    Tagsبرچسب ها
    پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تحول علوم انسانی مطالعات قرآنی گفته خبرگزاری مهر هم اندیشی علوم انسانی دبیر اجرایی احمد پاکتچی دکتر نشست


    مطالب پیشنهادی