نقش ابزار درون تحقق پیام یک مکتب
۲۴ام بهمن ۱۳۹۶ زوارین

یک پیام اگر بخواهد به مردم برسد، بدون شک احتیاج به وسیله و ابزار دارد. من اگر بخواهم پیامی را به شما ابلاغ بکنم، بدون وسیله برای من مقدور نیست. یعنی نمی توانم همین طور که اینجا نشسته ام به اصطلاح از طریق اشراق اين را به قلب شما القاء بکنم، بدون اینکه از هیچ وسیله ای دسترس کرده باشم. حداقل چیزی که من می توانم از اين دسترس بکنم، خود سخن هست.

یک پیام اگر بخواهد به مردم برسد، بدون شک احتیاج به وسیله و ابزار دارد. من اگر بخواهم پیامی را به شما ابلاغ بکنم، بدون وسیله برای من مقدور نیست. یعنی نمی توانم همین طور که اینجا نشسته ام به اصطلاح از طریق اشراق اين را به قلب شما القاء بکنم، بدون اینکه از هیچ وسیله ای دسترس کرده باشم. حداقل چیزی که من می توانم از اين دسترس بکنم، خود سخن هست، لفظ هست، قول هست، سخنرانی هست، کتاب هست، نوشتن هست، نثر هست، شعر هست، و الا این منبر هم که الآن درون اینجا قرار دارد، خودش یک وسیله و ابزار برای تبلیغ هست، این میکروفن که درون اینجا قرار گرفته هست، خودش یک وسیله و ابزار برای گفتن و رساندن پیام هست و هزاران وسیله دیگر. اولین شرط رساندن پیام الهی این هست که از هر وسیله ای نمی توان دسترس نمود.
هدف اگر مشروع باشد باید از وسایل مشروع دسترس کرد.
از طرف دیگر باز عده ای هستند که اینها را، حتی به دسترس از وسایل مشروع هم با هزار زحمت می شود راضی کرد که آقا دیگر دسترس نکردن از این وسایل چرا؟ همین بلندگو اولین باری که پیدا شد، شما ببینید چقدر با اين مخالفت شد! خوب، بلند گو برای صدا مثل عینک هست برای چشم انسان و مثل سمعک هست برای گوش انسان. حالا اگر انسان گوشش سنگین هست، یک سمعک می گذارد و معنایش این …

خبري پیشنهادی:


مطالب پیشنهادی