نفت و هژمونیسم امریکا
۳۰ام اردیبهشت ۱۳۹۷ زوارین

نفت و هژمونیسم امریکا

به گفته خبرنگار مهر ، کتاب «نفت و هژمونیسم امریکا» انتقال سیستم انرژی فسیلی به انرژی تجدیدپذیر تالیف محسن مسرت به تازگی از سوی نشر نی منتشر شده هست.
درون توضیح این کتاب آمده هست: اقتصاد نفت شاید پیچیده ترین و پررمز و رازترین اقتصاد درون جهان سرمایه داری باشد. نفت جزئی از مجموعه ی منابع حامل انرژی ولي مهم ترین و پرسودترین نوع اين هست که با سایر منابع انرژی از قبیل زغال سنگ، هسته ای، آبی، و منابع تجدیدپذیر درون رقابت دائمی درون بازار جهانی قرار دارد.
لذا تصادفی نیست که خود نفت به عنوان مهم ترین عامل رشد اقتصادی درون جهان، سبب نزاع بین المللی بر سر تقسیم منابع و رانت های نفتی، به حساس ترین عامل ژئوپولیتیکی و هژمونیستی دولت امریکا تبدیل شده هست. ولي آسیب های زیست محیطی مصرف انرژی های فسیلی، به خصوص نفت، جامعه انسانی را به اجبار به طرف دسترس از انرژی های تجدیدپذیر سوق می دهد.
این کتاب ارزیابی جامعی از اقتصاد نفت و آینده انرژی درون جهان و ایران با دسترس از تئوری رانت و مقوله های قدرت و تکنولوژی ارائه می دهد.
کتاب «نفت و هژمونیسم امریکا» انتقال سیستم انرژی فسیلی به انرژی تجدیدپذیر تالیف محسن مسرت درون ۴۰۴ صفحه و به قیمت ۳۸ هزار تومان به تازگی از سوی نشر نی منتشر شده هست.

خبري پیشنهادی:

نفت و هژمونیسم امریکا

مطالب پیشنهادی