نشستی درون باب نام گذاری جنبش های نوین دینی
۲۴ام بهمن ۱۳۹۶ زوارین

انجمن جنبش های نوین دینی درون نظر دارد نشستی با عنوان نام گذاری جنبش های نوین دینی برگزار نماید .
به گفته روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب انجمن جنبش های نوین دینی درون نظر دارد نشستی با عنوان نام گذاری جنبش های نوین دینی برگزار نماید .
درون این نشست که ساعت ۱۳ روز دوشنبه ۳۰ بهمن ۹۶ درون سالن شهید بهشتی برگزار خواهد شد، استاد قادر حافظ درباره نام گذاری جنبش های نوین دینی به سخنرانی خواهد پرداخت.


مطالب پیشنهادی