نباید هر اتفاق مبهمی را به آغاز طلیعه عصر مهدوی نسبت دهیم
۲۱ام بهمن ۱۳۹۶ زوارین

نباید هر اتفاق مبهمی را به آغاز طلیعه عصر مهدوی نسبت دهیم
حجت الاسلام سلیمیان اعلام کرد: اینکه هر اتفاق نامعلوم و مبهمی را به آغاز طلیعه عصر مهدوی نسبت دهیم، غیر قابل پذیرش هست.

خبرگزاری مهر ؛ گروه دین و اندیشه_مهدی مستقیمی: تبیین مختصات مواجهه با شبهات و تفرقه افکنی های معاندین و معارضین اصول مهدوی و تشریح بایسته های تحقق جامعه آرمانی مهدوی و نیز تحلیل و بررسی ادله و مستندات مدعیان دروغین درون مباحث مرتبط با عصر ظهور، مقؤلاتی بودند که ما را بر اين داشتند تا گفتگوی مبسوطی با حجت الاسلام خدامراد سلیمیان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ترتیب دهیم که مشروح اين درون ادامه از نظرتان می گذرد؛
*درون باب نشانه های ظهور و ادله تحقق دولت کریمه مهدوی، مسائل و گفته های فراوانی وجود دارند و بعضاً اشخاص و افرادی درون زمانهای گوناگون، عوامل و یا اتفاقاتی را به مقؤلات تحقق عصر مهدوی، نسبت می دهند؛ نظر شما درون این باره چیست؟
اساساً می بایست بیان کرد که موضوع و بحث موعود باوری درون آیات و روایات اسلامی و همچنین منابع و کُتب سایر ادیان الهی منعکس شده هست، بنابراین درون آیین اسلام، جز گروهی معدود، درون باب ماهیت بحث مهدویت درون آخرالزمان، شبهه و تردیدی ندارند. درون باب ماهیت عصر مهدوی، دو گروه مباحث عمومی و کارشناسی مطرح هست که جای دارد درون این مقام، درون باب ماهیت آنها بحث و کنکاش نمود.
جای تعجب هست که گاهی پیش پا افتاده ترین موضوعات را، به موضوع حاکمیت موعود، پیوند می زنیم و اصول و ارزش های سفارش شده دینی را نادیده می گیریم
متأسفانه امروزه بنا به دلایلی، موضوعات مهدوی با یکدیگر درهم آمیخته شده اند و سوگمندانه افرادی با هر سطح آگاهی و اشرافی درون باب موضوع حاکمیت آخرالزمان، بحث و مناقشه می نمایند. جای تعجب هست که گاهی پیش پا افتاده ترین موضوعات را، به موضوع حاکمیت موعود، پیوند می زنیم و اصول و ارزش های سفارش شده دینی را …

خبري پیشنهادی:

نباید هر اتفاق مبهمی را به آغاز طلیعه عصر مهدوی نسبت دهیم

مطالب پیشنهادی