موضوعات مهم درون معارف دینی (۲)
۱۸ام دی ۱۳۹۶ زوارین

موضوعات مهم درون معارف دینی (۲)

مباحث اخلاقی را از منظرآثار اين مورد می توان بررسی قرار داد، انسان وقتی آثار خوب چیزی را بفهمد به اين رغبت پیدا می کند و وقتی آثار سوء چیزی را درک کند از اين منزجر می شود، ذکر آثاراعمال حسنه فردی ویا اجتماعی، بهترین روش برای جذب مخاطب هست.

بحث اخلاقیات
یکی از مباحث مهم درون بحث معارف دین، بحث اخلاقیات هست که جایگاه موثری درون تربیت و رشد فکری دینی و اعتقادی افراد دارد.
اگر مبلغ می خواهد مباحث اخلاقی (فردی و اجتماعی) را مطرح کند علاوه براستفاده بسیار از قرآن و حدیث باید به نکات دیگری درون نوع روش بیان مطالب، دقت نماید.
از جمله:
الف : بیان آثار اعمال
مباحث اخلاقی را از منظر آثار اين مورد می توان بررسی قرار داد، انسان وقتی آثار خوب چیزی را بفهمد به اين رغبت پیدا می کند و وقتی آثار سوء چیزی را درک کند از اين منزجر می شود، ذکر آثار اعمال حسنه فردی و یا اجتماعی، بهترین روش برای جذب مخاطب هست.
برای مثال چنین نکاتی درون بحث آثار مهم هست:
۱. بیان آثاراخلاق خوب درون دنیا درون آخرت درون نزد خداوند ،درون زندگی اجتماعی و روابط انسانی
۲. بیان آثار رفتار بد مثل غیبت و…..درون زندگی فردی و دنیا و عالم برزخ و قبر و آخرت
ب: بیداری وجدان و انصاف
برخی از افراد قلب بیدار و حکمت پذیری دارند وجدانشان با ذکر حدیث و یا آیه ای از کلام الله متاثر می شود و برخی با شنیدن وقایع تاریخی و ذکر مصیبت خیلی متاثر می شوند لذا تسلط به حال مخاطب و مطاله ی لازم درون هر دو موضوع برای تاثیر عمومی و جذب مخاطب درون سخنرانی ها لازم و ضروری هست.
ج: مقایسه ی اعمال
بیان اخلاقیات خانوادگی با دسترس از تجربیات والگوها ومقایسه ی خوب و بد آنها مثلا: درون مورد نوع سخن گفتن با همسر درون …

خبري پیشنهادی:

موضوعات مهم درون معارف دینی (۲)

مطالب پیشنهادی