موضوعات مهم درون معارف دینی(۳)
۱۸ام دی ۱۳۹۶ زوارین

موضوعات مهم درون معارف دینی(۳)

درون روش تفسیر آیه به آیه مبلغ می تواند یک سوره را معین کند و آیه به آیه اين را گزينش کرده و توضیح دهد،درون این دست مبلغ برای طرح موضوعات مختلف بازتر هست چرا که مباحث مختلفی قابل بیان می باشد .

 بحث تفسیر قرآن:
یکی از موضوعات مهم درون بحث معارف دین،بیان نکات تفسیری و دسترس از آیات قرآن می باشد.
اگر مبلغ موضوع مورد بحث خود را تفسیر قرآن قرار می دهد،می تواند از این روش ها دسترس کند:
الف: روش تفسیر موضوعی
درون این روش مبلغ یک موضوعی را گزينش می کند و درون مورد اين درون آیات قرآن تفحص کرده و مطالب مهم را جمع آوری می کند سپس آنها را دسته بندی کرده و به بیان آنها می پردازد،
مثلا: موضوع نماز و آثار اين درون قرآن،عبد الرحمان و صفات اين ،آثار تقوا درون دنیا وآخرت و……ولي این روش برای نرم افزار هایی خوب هست که پیوسته باشد.
ب: تفسیر آیه به آیه
درون این روش مبلغ می تواند یک سوره را معین کند و آیه به آیه اين را گزينش کرده و توضیح دهد،درون این دست مبلغ برای طرح موضوعات مختلف بازتر هست چرا که مباحث مختلفی قابل بیان می باشد .
ج: روش تفسیر تاریخی
درون این روش مبلغ می تواند با نگاه تاریخی به قران ،قصه های قران را مورد بحث قرار دهد درون طی یک یا چند جلسه قصه ای را از قرآن مطرح کرده و نکات اخلاقی ،اجتماعی، اعتقادی،عرفانی و….اين را متذکر شود
مثلا :داستان پیامبران و یا شخصیت های مهم مثل اصحاب کهف یا ذوالقرنین و…..را محور سخنرانی خود ونکات مورد نیاز و متناسب با مجلس و مخاطبین را بیان کند.
پایان
بخش اول
بخش دوم
ـــــــــــ
منبع: اسلامی فر،جعفر،سخن وسخنوری،ص۱۶۷ـ۱۶۹,مشعر،۱۳۹۰
منبع: پایگاه اینترنتی بلاغ

خبري پیشنهادی:

موضوعات مهم درون معارف دینی(۳)

مطالب پیشنهادی