موضوعات مهم درون معارف دینی(۱)
۱۸ام دی ۱۳۹۶ زوارین

موضوعات مهم درون معارف دینی(۱)

اگر مبلغ بخواهد درون مورد مباحث اعتقادی سخنرانی کند باید ابتدا مطالعه ی خوب و دقیقی درون این زمینه داشته باشد تا درون حین بیان و توضیح اين بامشکل مواجه نشود.بیان اعتقادات از دو منظر می تواند مورد دقت واقع شود.

بعد از این که مبلغ احکام را درون زمان زمان تعیین شده (۵تا۱۰دقیقه) بیان کرد و با ذکر صلوات اين را خاتمه داد شروع به بیان مباحث مورد نظر نماید،مبلغ به روشهای متعدد می تواند سخنرانی خود را آغاز کند مثلا با شعر یا حدیث یا آیه ای از قرآن و…بعد به بیان توضیح اين بپردازد. ویا می تواند آیه یا شعر یا حدیث را قبل از احکا م (بعد از خطبه وصلوات)ذکر کند ولی توضیح اين را بعد از بیان احکام بدهد،حتی مبلغ می تواند بلافاصله آیه یا حدیث مورد نظر خود را بیان کرده سپس به بیان موضوع مورد سخنرانی خود بپردازد و درون پایان به بیان احکام بپردازد.
ولي ناگفته نماند که آیه یا حدیث گزينش شده باید متناسب با موضوع سخنرانی باشد.
موضوعی که برای سخنرانی گزينش می شود می تواند درون هر زمینه ای با شد مثلا اعتقادی ، اخلاقی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و… باشد.
اگر مبلغ بخواهد درون مورد مباحث اعتقادی سخنرانی کند باید ابتدا مطالعه ی خوب و دقیقی درون این زمینه داشته باشد تا درون حین بیان و توضیح اين بامشکل مواجه نشود.بیان اعتقادات از دو منظر می تواند مورد دقت واقع شود.
۱. تکیه بر استدلال و اثبات ادعا
اثبات ادعا باید بر پايه استدلال های عقلی یا نقلی باشد به این صورت که هر اعای که درون مباحث ذکر می شود باید با استدلال عقلی یا نقلی همراه باشد ولي باید حتما سطح درک مخاطبین را هم درون نظر گرفت و متناسب با فهم و درک آنها استدلال کرد و توضیح دادمثلا اگرمحفل سخنرانی علمی هست می …

خبري پیشنهادی:

موضوعات مهم درون معارف دینی(۱)

مطالب پیشنهادی