مطالعه موفق چگونه حاصل می شود؟
۱۷ام دی ۱۳۹۶ زوارین

مطالعه موفق چگونه حاصل می شود؟

یکی از اساسی ترین دغدغه ها برای اهل علم و دانش و مطالعه,فرا گرفتن شیوه درست مطالعه می باشد. این که چگونه مطالعه کنیم تا بیشترین به خاطرسپاری را داشته باشیم و موقع نیاز بتوانیم از اين مطالب بهره مند شویم, از مسائل اساسی ماست.

یکی از اساسی ترین دغدغه ها برای اهل علم و دانش و مطالعه,فرا گرفتن شیوه درست مطالعه می باشد. این که چگونه مطالعه کنیم تا بیشترین به خاطرسپاری را داشته باشیم و موقع نیاز بتوانیم از اين مطالب بهره مند شویم, از مسائل اساسی ماست. برای اين که بتوانید بهتر مطالعه کنید ، به نکات زیر دقت نمایید:
۱- مکان مطالعه:
افراد درون خصوص مکان مطالعه عادتهای متفاوتی دارند. مطالعه درون منزل، پارک و کتابخانه عمومی از رایجترین مکانهای مطالعه محسوب می شوند. آنچه درون این باره باید بدانید این هست که محیط و مکان مطالعه علاوه بر داشتن شرایطی چون سکوت و آرامش، باید تا حد امکان ثابت و بدون تنوع باشد.اگر می خواهید واقعا با تمرکز مطالعه کنید، باید سعی کنید که خود را به محیط یکنواخت و ثابت عادت بدهید. بنابراین فضاهای عمومی مانند پارک برای یک مطالعه جدی، مکان مناسبی محسوب نمی شوند. تغییرات مکرر درون دکور اتاق و یا مکان نیز – چون مخل تمرکز هست – توصیه نمی گردد.
۲- هدفمندی مطالعه:
هدفمندی درون مطالعه یعنی داشتن یک ذهنیت روشن و شفاف درباره اهداف، نرم افزار ها و پیش بینی های لازم. این موضوع را از زوایای مختلف می توان مورد بحث قرار داد. یک بعد مهم اين به نیات، ایده آل ها و انگیزه های شما بر می گردد. بعد دیگر اين به آرامش ذهنی و نظم رفتاری شما مربوط هست. مسئله دیگر این هست که چقدر مهارتها و ظرافتهای لازم را درون نرم افزار ریزی و به خصوص پیش بینی …

خبري پیشنهادی:

مطالعه موفق چگونه حاصل می شود؟

مطالب پیشنهادی