مختصری از زندگینامه عالم جلیل آقا محمد بیدآبادی رحمه الله علیه
۲۵ام بهمن ۱۳۹۶ زوارین

مختصری از زندگینامه عالم جلیل آقا محمد بیدآبادی رحمه الله علیه

آقامحمد، حکیم متأله، فیلسوف، مدرس، ادیب و عالم بزرگ شیعی امامی و یکی از شخصیت های علمی و عرفانی و سلوک بود! پدرش ملا محمدرفیع گیلانی، از علمای گیلان بود که بعدا به اصفهان رفت و درون محله بیدآباد، ساکن شد و از همین جهت به بیدآبادی معروف شد.

آقامحمد، حکیم متأله، فیلسوف، مدرس، ادیب و عالم بزرگ شیعی امامی و یکی از شخصیت های علمی و عرفانی و سلوک بود! پدرش ملا محمدرفیع گیلانی، از علمای گیلان بود که بعدا به اصفهان رفت و درون محله بیدآباد، ساکن شد و از همین جهت به بیدآبادی معروف شد. آقامحمد درون اصفهان متولد شد. (ولي به قولی هم درون مازندران، ولی بنظر این قول ضعیف میرسد.) دوران زندگی او درون بحرانی ترین وقایع تاریخی ایران بود. اوایل عمر او مقارن با سقوط صفویه (سال ۱۱۳۵ هـ ق) و روی کار آمدن افاغنه و حاکمیت افغان ها و افشاریه که اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران با کشمکش های زیادی روبرو بود، و اواخر عمرش مصادف با حکومت کریم خان زند بود.
اساتید:
مرحوم بیدآبادی درون اصفهان نزد علمای بزرگی، علوم را فرا گرفت. حدیث و علوم نقلی را از: میرزا محمدتقی الماسی (از نوادگان ملا محمدتقی مجلسی) و از او اجازه روایت داشت. حکمت را از: ملا اسماعیل خواجوئی مازندرانی و محمدتقی الماسی و به نقل از برخی، حکمت را از: ملا عبدالله حکیم. او از مریدان و ارادتمندان، قطب الدین نیریزی، از پیشوایان سلسله ذهبیه بود، اگرچه قطب الدین، از پیروان مکتب صدرالدین شیرازی نیز، به شمار می رود. او سپس درون اصفهان، به تدریس علوم نقلی و عقلی و شرح فصوص و مصباح الانس و تمهید القواعد پرداخت. مدتی درون مدرسه حکیم، به تدریس قرآن مشغول شد. شاگردان بسیاری تربیت کرد و دیگر آثار درون عرفان نظری را …

خبري پیشنهادی:

مختصری از زندگینامه عالم جلیل آقا محمد بیدآبادی رحمه الله علیه

مطالب پیشنهادی