فلسفه تشریع نماز درون اسلام
۲۳ام دی ۱۳۹۶ زوارین

فلسفه تشریع نماز درون اسلام

گاهی آدمی برای مدتی، رازی را درون دل خود نگاه می دارد تا زمانی که محرم رازی بیابد و حرف دل خود را با او بازگوید، عقده دل را خالی و خود را سبک کند که اگر این فرصت دست ندهد، گاه آثار ناخوشایندی را بر روح و روان فرد بر جای می گذارد. نماز یکی از مؤثرترین و بهترین راه های درون امان ماندن از هر گونه امراض روحی هست.

از دیدگاه قرآن، فلسفه اقامه نماز، یاد خداست «أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْری» یاد خدا آرامش دهنده قلب هاست (أَلا بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) و آرامش نعمتی هست که تمامي درون جست و جوی آنند. بشر به طور طبیعی درون طول زندگی اش درون این جهان، با نگرانی ها و اضطراب های بسیاری روبه رو بوده و همواره برای برطرف کردن آنها کوشیده هست. تشکیل خانواده، قبیله، دولت و دیگر سازمان های اجتماعی همچنین ظهور دین، مذهب، هنر، آداب و رسوم و حتی گاه جنگ ها، درون حقیقت برای دست یابی بشر به آرامش درون زندگی بوده هست. اندیشه های بشری و مکتب ها و آیین های گوناگون با هدف رسیدن به آرامش پدید آمده اند که درون این میان، ادیان ابراهیمی و آیین های بومی نیز وصول به آرامش روح و روان را یکی از مهم ترین اهداف پیدایش خویش می دانند. سفارش های اخلاقی زرتشت درون قالب تصویر نزاع پی درون پی خیر و شر، برای رسیدن به آرامش و بهروزی انسان و رهایی از رنج و زیان و ناخوشی قابل تفسیر هست. کوشش نور برای رهایی از سرزمین ناری، درون اندیشه مانی نیز درون همین جهت قابل فهم هست. تلاش برای رسیدن به آرامش و آسایش از دردهای جسمی و روانی بشر، مورد دقت بسیاری از آیین های بومی هند بوده هست. آرامش، درون فلسفه بودا به حالت متمرکز و یک دل و آرام و نیالوده جان تفسیر شده و«نیروانا» برترین و واپسین راه …

خبري پیشنهادی:

فلسفه تشریع نماز درون اسلام

مطالب پیشنهادی