غیبتی که میرزا جواد آقای ملکی را چهل سال به زحمت انداخت
۱۰ام بهمن ۱۳۹۶ زوارین

غیبتی که میرزا جواد آقای ملکی را چهل سال به زحمت انداخت

تا تذهیب نفس نباشد مفاهیم اخلاقی فرصت بروز و ظهور پیدا نخواهند کرد. نفس آدمی همچون اسب سرکشی هست که اگر با مانع رو به رو نشود انسان را به دریای ضلالت می رساند. از این رو هست که درون دین ما به کنترل نفس، جهاد اکبر می گویند.

مرحوم سید احمد فهری می گوید: یکی از ارکان سیر و سلوک معاتبه و معاقبة هست. معاتبة عبارت از اين هست که سالک بنابراين از محاسبه اگر مشاهده کرد که گناهی درون خلال روز مرتکب شده هست و درون ادای حق الهی تقصیری کرده، نباید نسبت به اين بی تفاوت باشد که اگر بی تفاوتی از خود نشان دهد، برای بار دیگر ارتکاب گناه درون نظر نفس آسان تر می شود و با چند بار تکرار انس با گناه پیدا می کند که دیگر بازگرفتنش مشکل خواهد شد. بنابراین باید به مجرد مشاهده خلاف از نفس بازخواست کند و با ریاضت نفس، اين گناه را جبران نماید. ایشان بنابراين از ذکر این مقدمه می گوید از یکی از دوستان شنیدم که اعلام کرد: درون مجلسی نشسته بودم که درون اين مجلس مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی قدس الله نفسه نیز حضور داشتند. درون اثنای جلسه یکی از حضار از فردی غیبت کرد که اين عالم بزرگوار خیلی ناراحت شدند و خطاب به شخص غیبت کننده فرمودند: با این غیبت کردن، چهل سال مرا به زحمت انداختی. آری چنین هست ما آثار شوم گناه را درون خود احساس نمی کنیم که این چنین بی پروا مرتکب اين می شویم. و از بعضی از بزرگان نقل شده که درون محراب خود تازیانه ای گذاشته بود که بنابراين از مشاهده تقصیر، نفس خود را با تازیانه تأدیب می کرد.۱
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی۲
ــــــــــــــــ
پی نوشت
۱٫با اقتباس و ویراست از کتاب مردان علم درون میدان عمل
۲٫حافظ
منبع: خبرگزاری رسمی حوزه

خبري پیشنهادی:

غیبتی که میرزا جواد آقای ملکی را چهل سال به زحمت انداخت

مطالب پیشنهادی