عدالت متناسب با هدف از زندگی اجتماعی تعریف می شود
۱۱ام دی ۱۳۹۶ زوارین

عدالت متناسب با هدف از زندگی اجتماعی تعریف می شود
حجت الاسلام مصباح اعلام کرد: بحث عدالت متناسب با هدف از زندگی اجتماعی تعریف می شود. با مقایسه هدف از زندگی اجتماعی و هدف از خلقت انسان، جایگاه و حدود عدالت به دست می آید.

به گفته خبرگزاری مهر ، نشست علمی «جایگاه عقل عملی درون علوم انسانی» با حضور حجج اسلام یدالله یزدان پناه و علی مصباح برگزار شد. دبیر علمی این نشست را نیز محمد فتحعلی خانی بر عهده داشت.
خلاصه مباحث مطرح شده از سوی کارشناسان به شرح ذیل هست:
تعریف عقل عملی و نظری و بیان نسبت به آنها با یکدیگر.
تعریف و موضوع و قلمرو علوم انسانی.
 جایگاه عقل عملی درون علوم انسانی.
فتحعلی خانی :موضوع علوم انسانی اسلامی درون سال های اخیر اهمیت ویژه پیدا کرده و محققین مختلف به این حوزه می پردازند.
درون این بحث درون پی تفصیلی کردن این مطلب هستیم که چگونه سنت عقلانی فلسفه اسلامی می تواند با تاکید عقل عملی یا تمامي فعالیت های عقلانی که بر روی گزاره های هنجاری درون میراث ما صورت گرفته، درون تولید علوم انسانی اسلامی اثرگذار باشد. به عبارت دیگر عقلانیت مورد تایید فلسفه اسلامی، بخصوص عقل عملی چه نقشی درون تولید علوم انسانی اسلامی می تواند داشته باشد. به این منظور لازم هست تا تعریفی از عقل عملی و حکمت عملی ارائه شود.
حجت الاسلام والمسلمین استاد یزدان پناه: درون سنت فیلسوفان مسلمان با دو حکمت عملی و حکمت نظری روبرو هستیم: حکمت نظری: فقط به حقایق اشیا می پردازد و قصد اين معرفت اشیاء هست.
حکمت عملی: نوعی معرفت به کنش و عمل انسانی از حیث سعادت هست. حکمت عملی صرف معرفت نیست بلکه معرفت برای عمل هست و موضوع اين عمل ارادی، اختیاری انسان از حیث تحصیل سعادت هست. به عبارتی، سعادت و کمالی که درون حکمت نظری به اين پرداخته می شود، چگونگی دستیابی و تحصیل این سعادت درون حکمت عملی مورد بحث هست.غایت حکمت عملی، معرفت خیر و شر هست و درون اين توصیه و جهت داری و جهت مندی أخذ می شود. گزاره هایی از سنخ …

خبري پیشنهادی:

عدالت متناسب با هدف از زندگی اجتماعی تعریف می شود

مطالب پیشنهادی