روح بلندِ عالمِ ربانی آیت الله حاج شیخ نصرالله شاه آبادی به ملکوت اعلی پیوست
۲۲ام اسفند ۱۳۹۶ زوارین

روح بلندِ عالمِ ربانی آیت الله حاج شیخ نصرالله شاه آبادی به ملکوت اعلی پیوست

آیت الله نصرالله شاه آبادی عضو مجلس خبرگان رهبری و فرزند مرحوم محمدعلی شاه آبادی استاد امام خمینی(ره) دار فانی را وداع اعلام کرد.

مروری بر زندگینامه آیت الله نصرالله شاه آبادی (رحمه الله علیه)
اشاره
تهران، درون دو قرن سیزدهم و چهاردهم هجری، آکنده از عالمان و فقیهان بلندپایه ایران بوده هست. وجودِ عالمان، مدارس، مساجد و حلقه های درسی متعدد درون اين، نشانگر شکوفایی دانش و تقوا بود. از این رو، دانش پژوهان از اطراف و اکناف کشور برای فراگیری علوم اسلامی، بدان سو ره می سپردند و با پیوند با مردم متدین اين، خاندان ها و بیوت علمی مشهوری پدید آمدند که تاکنون پابرجاست.
یکی از رجال نامی علم و دانش که به تهران مهاجرت کرد و با سکونت وی درون اين شهر، یکی از بیوت اصیل علمی و اجتماعی تهران پدید آمد، مرحوم آیت الله حاج شیخ محمدجواد حسین آبادی اصفهانی هست، که سرسلسلة خاندان معظم «شاه آبادی» هست. وی و فرزندانش آیت الله حاج شیخ احمد مجتهد بیدآبادی (م۱۳۵۷ق)، آیت الله شیخ علی محمد الشریف (م۱۳۷۳ق) و مرحوم آیت الله حاج میرزا محمدعلی شاه آبادی، تمامي از علمای محترم اصفهان و تهران بودند، که با گذشت زمان های طولانی از وفاتشان، هنوز ذکر جمیل آنان بر خاطر عاطر یاران می گذرد.
این مقاله، نگاهی گذرا به زندگی حضرت مستطاب آیت الله آقای حاج شیخ نصرالله شاه آبادی (رحمه الله علیه) دارد؛ شخصیتی بزرگ که یادگار اين دودمان کهن درون دوران کنونی بوده و منشأ آثار بسیار درون تهران، قم و مشهد مقدس بوده هست.
خاندان
نیای معظم له، مرحوم آیت الله حاج شیخ محمدجواد مجتهد اصفهانی (م۱۳۱۲ق) ـ از شاگردان و مُجازین صاحب جواهر و صاحب ضوابط ـ و پدر بزرگوارش آیت الله حاج میرزا محمدعلی شاه …

خبري پیشنهادی:


مطالب پیشنهادی