رابطه با خواهر زن از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
۱۷ام بهمن ۱۳۹۶ زوارین

رابطه با خواهر زن حتی اگر بدون قصد لذت باشد حرام هست. با دقت به این که خواهر زن از نامحرم های مرد به حساب می آید باید احکام مربوط به برخورد با سایر نامحرم ها درون مورد او رعایت شود.

بعضی از افراد هستند که بعد از ازدواج سؤال های بزرگی برایشان پیش می آید. این که آیا خواهر زن هم جزو محارم به حساب می آید؟ آیا می توان برای صمیمیت بیشتر با خانواده همسر روی حجاب خواهر زن حساسیت نداشت؟ آیا رابطه با خواهر زن اشکالی دارد؟ ستاره پاسخگوی شما خواهد بود.

رابطه با خواهر زن چه حکمی دارد؟
خواهر زن از جمله نامحرم های فامیل هست و باید تمام احکام مربوط به رابطه با نامحرم درون مورد اين رعایت شود. از جمله این احکام عبارت اند از: نگاه به نامحرم، واجب بودن حجاب، حرام بودن لمس و تماس بدنی حتی اگر به قصد لذت نباشد.
اگر کسی با خواهر زن خودش رابطه نامشروع داشت، عقد او با همسر اصلی اش باطل نمی شود. ولي طرفین برای این کار منافی عفت مستحق حدود شرعی هستند.

رابطه با خواهر زن و حرام شدن همسر
مرد تا زمانی که زنی را به عقد دائم یا عقد موقت خود درون آورده نمی تواند با خواهر او ازدواج کند و اگر با علم به این موضوع با خواهر زن خودش رابطه زناشویی داشت مرتکب زنا شده هست. با این حال همسرش بر او حرام نمی شود ولی چون رابطه او با خواهر زنش حکم زنا را داشته اين دو برای همیشه نسبت به هم حرام می شوند و نمی توانند با هم ازدواج کنند و اجازه همسر هم دلیلی بر جواز ازدواج با خواهرش نیست.

رابطه با خواهر زن بدون دخول
اگر معاشقه و ملاعبه با خواهر زن بدون دخول باشد ولی یکی از طرفین ارضا بشود با این که فعل حرام انجام شده هست ولي زنا به حساب نمی آید و موجب حرام شدن همسر بر شوهر یا حرام شدن ابدی خواهر زن بر مرد نمی شود. این عمل موجب تعزیر هست و اگر از طریق شرعی برای حاکم شرع ثابت شود قاضی می تواند حکم شلاق (به تعداد کمتر از حد زنا ) را برای اين ها اجرا کند ولي حد زنا برای اين ها ثابت نمی شود.

ازدواج با خواهر زن
اگر کسی زنی را به عقد دائم یا موقت خود درون آورد تا زمانی که اين زن درون عقد اوست نمی تواند با خواهر اين زن ازدواج کند ولي درون صورت طلاق :
اگر همسرش را طلاق رجعی بدهد درون زمان عده نمی تواند با خواهر او ازدواج کند. درون عده طلاق بائن احتیاط مستحب اين هست که مرد از ازدواج با خواهر زن خودداری کند. درون عده عقد موقت ازدواج با خواهر زن بنابر احتیاط جایز نیست.
فتوای آیت الله مکارم شیرازی درباره رابطه با خواهر زن
اگر نشستن خواهر زن درون صندلی جلوی ماشین زمانی که کس دیگری سوار ماشین نیست مصداق مفهوم خلوت با زن نامحرم باشد این کار جایز نیست ولي درون فضای پرجمعیت شهرها که مفهوم شرعی خلوت صدق نمی کند جایز هست؛ ولي به شرط اين که تماس جسمی نباشد و مایه هیجان شهوت جنسی نشود.
گروه مذهبی ستاره


مطالب پیشنهادی