توصیه آیت الله جوادی آملی درمورد عزاداری فاطمیه
۱۱ام بهمن ۱۳۹۶ زوارین

یکی از مراجع تقلید شیعیان تأکید کرد: عزاداری حوزویان درون ایام فاطمیه باید علمی باشد و تنها به گریه خلاصه نشود.
به گفته خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی ظهر سه شنبه درون جلسه تفسیر خود اظهار داشت: اعتقاد به معاد ضامن اجرای احکام الهی هست.
وی افزود: درون قرآن بیان شده که مسلمان با غیرمسلمان یکسان نیست؛ زیرا اگر معتقد باشیم هر دو معدوم و نابود می شوند کیفر و پاداش معنا نخواهد داشت و عادل و ظالم و کافر و مومن یکی می شوند که به معنای بیهودگی و پوچی عالم هست.
این مفسر قرآن کریم اظهار داشت: اگر اعتقاد به معاد را برداریم اخلاق نیز ضامن اجرایی نخواهد داشت، چون افراد از خود می پرسند برای چه آدم خوبی باشیم؟
وی افزود: درون این صورت افراد چرا لذت نبرند و از مال مردم صرفنظر کنند و از نامحرم چشم بپوشانند؛ بنابراین اگر دین را برداریم اخلاق ضامن اجرا ندارد.
خطبه فدکیه درون حوزه تدریس شود
آیت الله جوادی آملی ضمن تسلیت ایام فاطمیه با بیان اینکه تنها عزاداری فاطمیه کافی نیست، اضافه کرد: چند سطر اول خطبه فدکیه به برترین معارف الهی پرداخته هست و شأن این خطبه اين هست که درون حوزه مانند خطبه غدیر، تدریس شود.
وی ادامه داد: کلینی درون مقدمه کتاب خود درون مورد یکی از خطبه های امام علی (ع) آورده هست که پدر و مادرم فدای امام که اگر جن و انس جمع شوند و درون میان آنان پیامبر نباشد کسی نمی تواند مانند این خطبه را ایراد کند.
مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: کلینی معتقد هست که قطب فرهنگی یک ملت، عقل هست، چون با عقل، وحی و قیامت و امامت و نبوت ثابت می شود، ولی همین کلینی که قطب فرهنگی ملت را عقل او می داند درون اینجا گفته اگر تمامي جن و انس جمع شوند و بخواهند خطبه …

خبري پیشنهادی:


مطالب پیشنهادی