تصاویر/چهلمین نفر
۲ام بهمن ۱۳۹۶ زوارین

شهید محمد معافی چهلمین مدافع حرمی هست که از استان مازندران به سوریه اعزام شد و به شهادت رسید.


مطالب پیشنهادی