بزرگ قمیان!!
۱۲ام دی ۱۳۹۶ زوارین

احمدبن اسحاق اشعری، بزرگ قمیان درون قرن دوم و سوم هجری و از اصحاب خاصّ امام حسن عسکری (علیه السلام) بوده هست. او وکیل چند تن از ائمه متأخر (علیهم السلام) بوده و شخصیّت اجتماعی و علمی بزرگی داشته هست.

چکیده:
احمدبن اسحاق اشعری، بزرگ قمیان درون قرن دوم و سوم هجری و از اصحاب خاصّ امام حسن عسکری (علیه السلام) بوده هست. او وکیل چند تن از ائمه متأخر (علیهم السلام) بوده و شخصیّت اجتماعی و علمی بزرگی داشته هست.
این مقاله، با بهره گیری از دو دانش رجال و تاریخ، سیمایی را با فاصله بیش از هزار سال از این محدّث جلیل القدر ترسیم کرده هست. شخصیّت علمی او را با بررسی استادان، شاگردان و آثار و احادیثش و مکانت اجتماعی او را از طریق ارتباطات متعددش با امامان (علیهم السلام) به کاوش و نمایش نهاده ایم.
هویت و تبار
ابوعلی، احمدبن اسحاق بن عبدالله بن سعدبن مالک بن أحوص اشعری قمی، از شخصیّت های بزرگ شیعی مذهب درون اواخر سده ی دوم و اوایل سده ی سوم هجری هست. (۱) او، از معدود افرادی هست که درون روزگار چهار امام متأخر شیعه زیست و با تمامي ی آنان ارتباط داشت و مورد وثوق و تأیید تمامي ی آنها قرار گرفت.


مطالب پیشنهادی