ارزش و آثار تفکر
۲۴ام دی ۱۳۹۶ زوارین

ارزش و آثار تفکر

«تفکّر» که درون لغت به معنای اندیشیدن هست با تأمّل و تدّبر، هم معناست و درون اصطلاح عبارت هست از تشکیل دو مقدّمه (صغری و کبری) برای دستیابی به یک نتیجه. مثال: آنچه پایدار هست بر ناپایدار رجحان دارد. مثال: آخرت پایدار و دنیا ناپایدار هست. بنابراين: آخرت بر دنیا رجحان دارد.

تفکر
«تفکّر» که درون لغت به معنای اندیشیدن هست با تأمّل و تدّبر، هم معناست و درون اصطلاح عبارت هست از تشکیل دو مقدّمه (صغری و کبری) برای دستیابی به یک نتیجه. مثال: آنچه پایدار هست بر ناپایدار رجحان دارد. مثال: آخرت پایدار و دنیا ناپایدار هست. بنابراين: آخرت بر دنیا رجحان دارد.
رابطه عبادت و تفکّر
طرح بحث «تفکّر» درون «اخلاق عبادی» به دو جهت هست:
نخست اینکه تفکّر، خود، عبادتی بزرگ، بلکه از بهترین عبادتهاست، تا آنجا که حضرت صادق ـ علیه السلام ـ فرمود:
«تفکر ساعة خیر من عبادة سنة انما یتذکر اولوالألباب»
ساعتی اندیشه از سالی عبادت بهتر هست. همانا تنها خردمندان درک می کنند.
امیر مؤمنان ـ علیه السلام ـ فرمود:
«التفکر فی ملکوت السموات و الأرض عبادة المخلصین»
اندیشیدن درون حقیقت آسمانها و زمین، پرستش مخلصان هست.
دوّم اين که عبادت واقعی و ارزشمند، با تأمّل و اندیشیدن توأم هست و زیباترین پرستش را انسانهای اندیشمند و خردمند انجام می دهند، چنانکه قرآن مجید می فرماید:
«إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لآیاتٍ لِاولِی الْأَلْبابِ الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَکَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ»
همانا درون آفرینش آسمانها …

خبري پیشنهادی:

ارزش و آثار تفکر

مطالب پیشنهادی