اختاپوس نئولیبرالیسم! - فرهیختگان آنلاین
۲۲ام دی ۱۳۹۶ زوارین

حسین راغفر با اشاره به نابرابری به عنوان یکی از عوامل بروز فقر، تحقق عدالت اجتماعی را یکی از اهداف انقلاب اسلامی عنوان کرد و نسبت به سطح فقر و نابرابری درون جامعه کنونی ایران هشدار داد.

به گفته «فرهیختگان آنلاین» ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران میزبان نشست «اقتصاد سرمایه داری و عدالت اجتماعی» بود. حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و عبدالحسین کلانتری، استاد دانشگاه تهران درون این نشست به سخنرانی پرداختند.
از دیدگاه نئولیبرال ها دوای فقر «مرگ» هست
حسین راغفر با اشاره به نابرابری به عنوان یکی از عوامل بروز فقر، تحقق عدالت اجتماعی را یکی از اهداف انقلاب اسلامی عنوان کرد و نسبت به سطح فقر و نابرابری درون جامعه کنونی ایران هشدار داد. راغفر با بیان اینکه فقر و نابرابری درون جامعه ایران، به مراحلی فراتر از وضعیت هشدار رسیده هست، اعلام کرد: «انحرافات بزرگی به واسطه تاثیرات اقتصادی و اجتماعی نئولیبرال ها درون جامعه شکل گرفته هست که شاید تا چند سده آثار اين پابرجا بماند. از دیدگاه نئولیبرال ها راه حل توسعه و دوای فقر «مرگ» هست. سیاست های نئولیبرالی که امروز درون جامعه ما حاکم هست، بعد از جنگ، مسئول اصلی تمام بدبختی های کشور هست. ریشه تمام بدبختی های کشور درون این نگاه به نرم افزار و مدیریت اقتصادی کشور هست که نتیجه این سیاست ها، بازاری شدن جامعه هست. مکانیسم بازار یک سازوکار توزیعی هست. بسیاری از جاها خوب کار می کند و یک جاهایی هم کار نمی کند.»
نابرابری و فقر، پاشنه آشیل کشور
استاد دانشگاه الزهرا نابرابری های اقتصادی، اجتماعی و فقر مزمن را پاشنه آشیل کشور توصیف کرد و ابراز داشت: «ممکن هست درون یک جامعه فقر باشد ولي نابرابری کم باشد؛ این جامعه زمینه ایجاد بحران اجتماعی ندارد؛ چون وضعیت مردم مانند هم هست. درون این جوامع نگرانی وجود ندارد، ولي درون جامعه ای که هم فقر و هم نابرابری زیاد باشد، چنین مساله ای محرک بسیاری از نابسامانی های اجتماعی هست.» وی با بیان اینکه مساله سرمایه داری بی عدالتی را درون خودش به وجود می آورد، ادامه داد: «نظام سرمایه داری پذیرفته هست که افراد زیادی به عنوان قربانی وارد بازار شوند و برای رفع اين به ناچار باید رقابت کنند، صرف نظر از چه نوع لیبرالیسم و سرمایه داری که داریم، همگی آنها بر استقلال فرد متفق القول هستند؛ اینکه وطن فروشی کند، حق رأی اش را بفروشید.»
ورود به سازوکار بازار مانند قمار هست
راغفر با بیان اینکه بازار بر اصل عمل متقابل کار می کند، افزود: «یکی از کارکردهای بازار بخت و شانس هست و هر کسی وارد اين شود به ناچار درون این بازی بخت گرفتار می شود که به نفع عده و به ضرر عده ای دیگر هست، ورود به بازار مانند قمار هست که اشکال اين این هست که اگر اختلافات و نابرابری ها زیاد شود، بسیار هولناک خواهد بود، برای شکستن این ساختارها نیازمند اصل دیگری به نام اصل عمل متقابل جمعی هستیم، یعنی نقش اجتماع و جمع فراتر از نیاز بازار هست.»
این استاد دانشگاه خصیصه بازار را بخت، تصمیم غلط و تخصیص منابع برشمرد و اعلام کرد: «انسجام اجتماعی می تواند به شکل گیری یک جامعه عادلانه کمک کند، درون واقع همگرایی جمعی منجر به انسجام اجتماعی می شود، از این طریق سرمایه اجتماعی فرد را می توان درون نظر گرفت، درحالی که نظام سرمایه داری مبتنی بر روابط بازار هست که برای دفع اين نیازمند اصل برابری و عمل متقابل جمعی هستیم.» راغفر درون پایان با اشاره به ضرورت بررسی ریشه های اصلی فقر و نابرابری درون ایران اعلام کرد: «ریشه اصلی فقر و نابرابری فساد هست و اگر بخواهیم فساد را درست تحلیل کنیم، حتما باید به رابطه دولت و بخش خصوصی و سیاست هایی که این دو را با هم مرتبط می کند، دقت کنیم.»
 یکه تازی نظام اقتصادی سرمایه داری
عبدالحسین کلانتری، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه تهران هم درون این نشست با بیان اینکه منطق نظام سرمایه داری انباشت سرمایه هست، اعلام کرد: «این نظام درون اقتصاد کشور درحال گسترش هست و کسی جلودار اين نیست. این نوع نگاه درون محیط زیست، آموزش و پرورش، سلامت، مدیریت، جراحی چشم و… سرایت کرده و تبدیل به یک نظام افسارگسیخته شده هست.»
کلانتری با هشدار درمورد گسترش افسارگسیخته انباشت سرمایه، اضافه کرد: «دولت (به معنای عام) و بازار دست شان درون جیب یکدیگر هست. می توان دولت ها را درخصوص عدم گردش سرمایه با هم مقایسه کرد که بخش عظیمی از سرمایه شان درون بخش خصوصی هست، ولي این به اين معنا نیست که اقتصاد باید دولتی شود. اینکه دولت تمنای مشارکت مردم درون امور خیریه دارد و این تبدیل به وسیله و کمک حالی شده که عملا از بازار حمایت کند، خیلی خطرناک هست و اتفاقا بی اخلاقی و بی مسئولیتی دولت را دوچندان کرده هست.»
سیاست های نئولیبرالی و تخریب انسجام اجتماعی
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دولت ها نسبت به بازار و سرمایه متعهد هستند نه مردم، ادامه داد: «اینکه تصور می کنند که وقتی سرمایه به بخش سرمایه دار برسد، به بخش های پایین سرازیر می شود، درون عمل چنین اتفاقی نمی افتد. اگر سیاست های نئولیبرالی تمام و کمال اجرا شود، چیزی از انسجام اجتماعی باقی نمی ماند. درون این شرایط تمامي چیز قابل خرید و فروش می شود و جریمه ها افزایش می یابد، امری که بعد از جنگ شکل گرفت و از دوره آقای هاشمی شروع شد.»
کلانتری با اشاره به استمرار اجرای سیاست های تعدیل درون طول این سال ها اعلام کرد: «درون کشور کثیف ترین مد از نظام سرمایه داری را گزينش کردیم تا زمانی که مد سیاستگذاری ما همین باشد، تبعات اینچنینی درون کشور کماکان ادامه خواهد داشت و باز هم خواهیم داشت و حتی بدتر از این هم خواهیم داشت، زیرا خیلی طبیعی هست، باید دقت داشت این سیاستگذاری با توجیه، سخنرانی اخلاقی، منبر و دلسوزی رفع و رجوع نمی شود.» این استاد دانشگاه درون پایان با بیان اینکه سیاستگذاری کنونی درون راستای تقویت سرمایه داری هست، اعلام کرد: «معافیت های مالیاتی و بخشودگی معوقات مالی برای چه کسانی هست، این ریل گذاری ها غلط هست و دولت باید مسیر خودش را مشخص کند، چیزی که جزء آرمان های انقلاب نبوده هست.»


مطالب پیشنهادی