آیت الله حاج میرزاحسین خلیلی تهرانی
۱۷ام بهمن ۱۳۹۶ زوارین

آیت الله حاج میرزاحسین خلیلی تهرانی

پیرامون درگذشت ایشان، برخی برآنند که اين مرحوم به مرگ طبیعی از دنیا نرفته و وی را مسموم نموده اند؛ چنانکه میرزا محمد فرزند آیت الله آخوند خراسانی مکرر این مطلب را ذکر کرده اند.

زندگی نامه:
آیت الله حاج میرزاحسین خلیلی تهرانی، فقیه و مرجع تقلید امامی قرن سیزدهم و چهاردهم و از رهبران روحانی نهضت مشروطة ایران بود. وی درون ۱۲۳۰ درون نجف متولد شد، ابتدا نزد پدرش حاج میرزا خلیل و برادرش حاج ملاعلی درس خواند و بنابراين از اتمام مرحلة سطح، درون درس خارج صاحب جواهر و سپس شیخ انصاری شرکت نمود و از ایشان و برخی دیگر از علما، از جمله مولی زین العابدین گلپایگانی، اجازة روایت گرفت و درون نجف به تدریس فقه پرداخت. احاطة وی بر فروع فقهی و تسلطش را درون تدریس ستوده و گفته اند که از آرای بلند و قدرت بیان بالایی برخوردار بوده اند. ایشان بنابراين از وفات شیخ محمدحسین کاظمی (متوفی؛ ۱۳۰۸ ق)، یکی از مراجع تقلید شد و درون پی رحلت میرزای شیرازی (متوفی؛۱۳۱۲)، از بزرگترین مراجع تقلید به شمار آمد و مقلدان فراوانی درون ایران و هند و عراق و دیگر بلاد اسلامی یافت.(۱) سرانجام این مرجع بزرگ تقلید، درون بین الطلوعین دهم شوال سال ۱۳۲۶ق درون مسجد سهله به دیار باقی شتافت و پیکر مطهرشان بنابراين از تشییع درون نجف اشرف به خاک سپرده شد.(۲)
پیرامون درگذشت ایشان، برخی برآنند که اين مرحوم به مرگ طبیعی از دنیا نرفته و وی را مسموم نموده اند؛ چنانکه میرزا محمد فرزند آیت الله آخوند خراسانی مکرر این مطلب را ذکر کرده اند. ولي اسناد و گفته های دیگری هم درون دست هست که موید قول به شهادت وی می باشد؛ به خصوص وجود یک جاسوس خود فروخته به نام صدر راونجی درون این بین، حائز اهمیت هست. راونجی درون همان ساعات …

خبري پیشنهادی:

آیت الله حاج میرزاحسین خلیلی تهرانی

مطالب پیشنهادی