آیا حکم ارتداد با آزادی اندیشه و بیان منافات ندارد؟
۱ام بهمن ۱۳۹۶ زوارین

از دیدگاه اسلام انسان موجود خردمندی هست که از آزادی و اختیار بهره مند هست. خداوند درون سوره جاثیه آیة ۱۵ می فرماید: «من عمل صالحاً فلنفسه و من اساء فعلیها ثم الى ربکم ترجعون» یعنی هرکس کار شایسته ای کند به سود خود اوست و هرکس کار بدی مرتکب شود به زیان خودش هست بنابراين تمامي به سوی پروردگارتان بازگردانده می شوید.

از دیدگاه اسلام انسان موجود خردمندی هست که از آزادی و اختیار بهره مند هست. خداوند درون سوره جاثیه آیة ۱۵ می فرماید: «من عمل صالحاً فلنفسه و من اساء فعلیها ثم الى ربکم ترجعون» یعنی هرکس کار شایسته ای کند به سود خود اوست و هرکس کار بدی مرتکب شود به زیان خودش هست بنابراين تمامي به سوی پروردگارتان بازگردانده می شوید. لزوم جوابگویی و مسؤولیت درون برابر اعمال، نشان دهندة آزادی و اختیار هست، زیرا مسؤولیت بدون اختیار معنا ندارد. خداوند عقل و منطق را به انسان ارزانی داشته تا به کمک اين به حل و فصل مسائل خود بپردازد، چنانکه درون سورة انفال آیة ۲۲ می فرماید: «انّ شرّ الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون» یعنی بدترین جانوران درون پیشگاه خداوند آدمیانی هستند که نهادشان کر و زبانشان بسته هست و تعقل نمی کنند. درون این آیه خداوند سه دسته از انسانها را پست ترین جانوران توصیف می کند و سه ویژگی برای این انسانهای پست ذکر می کند، اول اینکه این انسانها کر و ناشنوا هستند، ولي واضح هست که منظور ناشنوایی ظاهری نیست بلکه ناشنوایی باطن و نهاد اینهاست یعنی اینها سخن حق را نمی شنوند و قبول نمی کنند، دوم اینکه این انسانها لال هستند یعنی سخن حق را نمی گویند و حق را کتمان می کنند. سوم اینکه این انسانها تعقل نمی کنند یعنی درون پی یافتن حقیقت و علل اين نمی روند و …

خبري پیشنهادی:


مطالب پیشنهادی