آنچه باید درباره فشار قبر بدانید!
۱۰ام دی ۱۳۹۶ زوارین

فشار قبر چیست؟
فشار قبر , بعد از مرگ اولین اتفاقی که می افتد این هست که روح ما که بخشی از اين هاله ذهن هست و درون واقع آرشیو اطلاعات زندگی دنیوی اوست شروع به مرور زندگی از بدو تولد تا لحظه مرگ میکند و تصاویر بصورت یک فیلم برای روح بازخوانی می شود . شاید گمان کنیم که این اتفاق بسیار زمان بر هست. زمان درون واقع قرارداد ما انسانهاست. این ما هستیم که هر دقیقه را ۶۰ ثانیه قرارداد می کنیم. ولي زمان درون واقع فراتر این تعاریف هست.
با مرور زندگی ، روح اولین چیزی که نظرش به اين جلب میشود، وابستگیهای انسان درون طول زندگی میباشد. برخی از این وابستگی ها درون زمان حیات حتی فراموش شده بود ولی درون این مرحله دوباره خودنمایی میکند .میزان وابستگی دنیوی برای هرکس متغیر هست .
روح از بین خاطراتش وابستگی های خود را جدا میکند. این وابستگی ها هم مثبت هست هم منفی .
مثلا وابستگی به مال دنیا یک وابستگی منفی و وابستگی مادر به فرزندش هم نوعی دلبستگی
و وابستگی مثبت محسوب میشود . ولی به هرحال وابستگی ست.
تمامي چیز درباره فشار قبر
تاثیر وابستگی های دنیوی بر فشار قبر
این وابستگی ها کششی به سمت پایین برای روح ایجاد میکند که او را از رفتن به سمت هادی یا راهنما جهت خروج از مرحله دنیا باز میدارد . یعنی روح بعد از مرگ تحت تاثیر دو کشش قرار میگیرد. یکی نیروی وابستگی از پایین و دیگری نیروی بشارت دهنده به سمت مرحله بعد .
با مرور زندگی، روح اولین چیزی که نظرش به اين جلب میشود، وابستگیهای انسان درون طول زندگی میباشد. برخی از این وابستگی ها درون زمان حیات حتی فراموش شده بود ولی درون این مرحله دوباره خودنمایی میکند .میزان وابستگی دنیوی برای هرکس متغیر هست
اگر نیروی وابستگی ها غلبه داشته باشد سبب میشود روح تمایل پیدا کند که دوباره وارد جسم گردد. چون توان دل کندن از وابستگی را ندارد و دوست دارد دوباره اين را تجربه کند. به همین جهت روح به سمت جسم رفته و تلاش میکند جسم مرده را متقاعد کند که دوباره روح را بپذیرد. فشاری که به “روح” وارد میشود جهت متقاعد کردن جسم خود درون واقع همان فشار قبر هست. این فشار به هیچ وجه به جسم وارد نمیشود. چون جسم دچار مرگ شده و دردی را احساس نمیکند. بنابراين فشار قبر درون واقع فشار وابستگی هاست و هیچ ربطی ندارد که شخص قبر دارد یا ندارد. این فشار هیچ ربطی به شب زمینی ندارد و میتواند از لحظه مرگ شروع گردد .

عوامل موثر بر فشار قبر
یکی از دلایل تلقین دادن به فرد فوت شده درون واقع این هست که به باور مرگ برسد و سعی درون برگشت نداشته باشد. بعد از مدتی روح متقاعد میشود که تلاش او بیهوده هست و فشار قبر از بین میرود .
وابستگی ها سبب میشود که روح ، شاید سالها نتواند از این مرحله بگذرد.بحث روح های سرگردان و سنگین بودن قبرستانها بدلیل همین وابستگی هاست. گاهی تا سالها فرد فوت شده نمیتواند وابستگی به قبر خود و جسمی که دیگر اثری از اين نیست را رها کند .
به امید اینکه بتوانیم به درک این شعر برسیم:
دنیا تمامي هیچ و کار دنیا تمامي هیچ ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ …
بگذار و بگذر
ببین و دل مبند
چشم بینداز و دل مباز
که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت …
نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد که چشمهایتان ندیده، نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان باور نکرده…
“صادقانه زندگی کنید”
ما موجودات خاکی نیستیم که به بهشت میرویم. ما موجودات بهشتی هستیم که از خاک سر برآورده ایم…
لطفاً این متن رو دقیق بخونید چون ارزش هر کلمه معادل دنیایی فهم و شعور هست.
افکارنیوز


مطالب پیشنهادی