آشنایی با اصطلاح حدیث حل
۲۴ام بهمن ۱۳۹۶ زوارین

آشنایی با اصطلاح حدیث حل

حدیث حِلّ به حدیث دلالت کننده بر برائت شرعی می گویند؛ کل شیء لک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه.

حدیث حِلّ به حدیث دلالت کننده بر برائت شرعی می گویند؛ کل شیء لک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه.
دلیل نامگذاری
حدیث حل، از احادیثی هست که برای اثبات برائت شرعی به اين استدلال شده هست. این حدیث به صورت های متفاوت روایت شده هست؛ درون یک نقل آمده هست: «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه». [۱]درون برخی نسخه ها آمده: «حتی تعرف الحرام منه بعینه» و درون نقلی دیگر آمده: «کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه».
بنابراین، هر چیزی که درون حلال بودن اين شک شود، محکوم به حلیت هست تا این که حرمت اين قطعی شود.
نظرات علما
درون این که آیا این روایات فقط شامل شبهات موضوعی می شود یا شبهات حکمی را نیز درون بر می گیرد اختلاف وجود دارد؛ برخی مثل مرحوم « آخوند خراسانی » هر چند به طور مسلّم آنها را شامل شبهات موضوعی می دانند، ولی دلالت آنها را بر شبهات حکمی نیز می پذیرند.
برخی دیگر مثل مرحوم « نائینی » این روایات را به قرینه کلمه «بعینه» و قراین دیگر، فقط درون شبهات موضوعی ظاهر می دانند.
بعضی برای شبهات حکمی، به حدیث « مسعدة بن صدقة » استناد می نمایند که درون اين، امام صادق علیه السّلام می فرماید:
«قال سمعته یقول کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقة و المملوک عندک لعله حرّ قد باع نفسه او خدع فبیع او قهر فبیع او امراة تحتک و هی اختک او رضیعتک و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک او تقوم به البینة». [۲] [۳]
با این بیان که روایت درون مقام انشای قاعده حل هست و آوردن موارد متعدد، برای …

خبري پیشنهادی:

آشنایی با اصطلاح حدیث حل

مطالب پیشنهادی