آرامش «روحانی ناراحت»
۱۹ام دی ۱۳۹۶ زوارین

چهارده ساله بود که از روستایش درون کرمان به قم آمد؛ زمستان سرد و سخت ۱۳۲۷. حوزه جدید قم، دوره نوپایی خود را طی می کرد. آیت الله بروجردی به تازگی به درخواست برخی علمای قم درون این شهر مقیم شده بود و تهران نیز روزهای ملتهبی را می گذراند. هم محمدرضا شاه به تازگی به سلطنت رسیده بود و هنوز دوره اقتدارش آغاز نشده بود، و هم قم جدید، حوزه ای جوان و مرجعیت آیت الله بروجردی، هنوز مرجعیتی تام و فراگیر نشده بود.
شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی طلبه ای سخت کوش و درس خوان بود. خودش گفته هست که درون همان سال های اول طلبگی، با بهره گیری از حافظه خوبی که داشت، منظومه هزار بیتی ابن مالک طائی اندلسی (ادیب مشهور قرن هفتم هجری) را همراه با کتاب «تهذیب المنطق» و یک و نیم جزء قرآن حفظ کرد و طی نامه ای که بعد از سخنرانی شیخ محمدتقی فلسفی درون یک مجلس عزاداری درون بیت آیت الله بروجردی به وی داد، از این مرجع تقلید خواسته بود که وی را امتحان کند. هاشمی امیدوار بوده که آیت الله، وی را نیز همانند دیگر طلاب ممتاز و موفق، مورد تشویق و عنایت قرار دهد که این گونه هم شد. آقای بروجردی، هاشمی نوجوان را آزمود و او «بی اين که دچار شرم …


مطالب پیشنهادی